Vikingebyen i Danmark

Frederikssund billeder

1975

© Bi-lidt.dk - Jan Egebjærg

Horns Herred
Frederikssund ligger ved Roskilde Fjord overfor det smukke Horns Herred, hvis enestående natur, fredede områder, historis­ke seværdigheder og flere dejlige badestrande indbyder til en udflugt. Følg ruten på turkortet, så ligger seværdighederne som perler på en snor.

Skuldelev Ås
Åsen strækker sig over fire kilometer fra Sankt Olavs Kilde ved vejen syd for Skuldelev. Nær grusgravningsstedet ligger det sagnomspundne Skt. Olavs Skår, navngivet efter kong Olav den Hellige, som her havde en tvist med en arg trold.

Selsø
Bag den ensomt liggende Selsø Kirke findes en parkeringsplads, der er udgangspunkt for en vandring langs fuglereservatet eller til Herregårdsmuseet Selsø Slot. Selsø er bygget 1576, men står i barokstil efter ombygninger 1733-34. Der har ikke boet herskab siden 1829, og intet er ændret. Der findes end ikke lys, vand og varme. I 1973 åbnedes slottet som museum, og man ser bl.a. flotte baroksale, gemakker med nogle af landets ældste papirtapeter, herregårdskøkken med åbent ildsted og opvaskekummer i murene samt fangehul under porthuset. Restaureringsarbejder er foregået siden 1972. Åbningstider fra Påske til sidste søndag i oktober: Lørdage kl. 13.00 - 17.00 og søndage kl. 11.00 - 17.00. Desuden hver eftermiddag i skolernes sommer- og efterårsferier.

Skibby Kirke
Horns Herred's største kirke og i øvrigt den mest seværdige på grund af fornemme kalkmalerier i koret. Disse livfulde billeder er malet omkring 1350, mens et stærkt restaureret apsisbillede og en frise i korbuen er af ældre oprindelse (romansk tid).

Hammer-halvøen
Ved Hammeren færgested findes P‑plads, og man kan herfra foretage vandringer i fredet, statsejet område. I øvrigt er det meste al kystlandet fredet i en bred bræmme op til Sømmer Skov. Et ejendommeligt uroligt landskab med kystskrænter og toppede enkeltbakker. Fra kysten sejler en kabelfærge i pendulfart til Orø.

Svanholm
Trefløjet slot med barokpræg, i det hovedsagelige bygget 1744. Overfor ligger en lille skov og i dens østlige udkant et storslået udsigtspunkt, Julianehøj, 69 m.

Orebjerg
Herregård i engelsk landsted-stil opført 1856.

Selsø Slot er indrettet som herregardsmuseum, og slottets riddersal er fra 1730

Vikingebyen_4.html
Vikingebyen_2.html

Foto:  Jan Rasmussen / Egebjærg