Vikingebyen i Danmark

Frederikssund billeder

Den gule museumsbygning ved omkørselsvejen i Frede-rikssund, der fører trafikken over Kronprins Frederiks Bro til Horns Herred, er intet mindre end et skatkammer. Den rummer de betydeligste værker, som blev skabt af en af dette århundredes største danske kunstnere, maleren og billedhuggeren, J.F. Willumsen. Han skænkede Frederikssund by, alt hvad han ejede af kunst og egne værker, da byen lovede at bygge et museum til denne samling. Museet blev indviet i 1957. Da Willumsen, der tilbragte sine sidste år i Frankrig døde året efter, blev han begravet i museumsparken, hvor også hans berømte fantasifugle fra friluftsscenen i Dyrehaven er opstillet.

Frederikssund´s smukke torv.

Et sommer-gadebillede fra handelsbyen Frederikssund.

J.F.Willumsen´s Museum rummer en stor samding af kunstnerens hovedværker bl.a. "Det store Relief'

1975

© Bi-lidt.dk - Jan Egebjærg

Ll. Rørbæk syd for Frederikssund er et af kommunens idylliske landsbysamfund.

St. havelse er en af Frederikssund-egnens smukkeste naturlokaliteter.

Hver sommer - i slutningen af juni og begyndelsen af juli - er der "vikingetid" i Frederikssund. 250 borgere og børn trækker i vikingetøj, og lader hver aften byens smukke friluftsscene være en historisk korrekt ramme omkring et spil, som genskaber vikingetidens farver, mennesker og drama.


Spillenes handling bygges pa den danske sagnlitteratur, og selv om det er amatører, der star pa scenen, har mere end 25 års erfaring givet Frederikssund vikingerne sa megen rutine, at deres arlige friluftsspil for længst har vundet ry som en af den danske sommers store begivenheder.


Vikingespillene

Vikingebyen_3.html
Vikingebyen_1.html

Foto:  Jan Rasmussen / Egebjærg