Vikingebyen i Danmark

Frederikssund billeder

Længe før vikingernes snækker sejlede vandet tyndt i Roskilde Fjord, levede der mennesker langs byens smukke fjordkyst, og kysten er - ligesom egnen - rig på minder fra Danmarks oldtid. Gravhøjen, Møllehøj, sydøst for St. Rørbæk er f.eks. en af Danmarks bedst bevarede jættestuer, hvis grav­kammer er et stykke imponerende stenalderarkitektur.

Byen ligger, hvor Roskilde Fjord er smallest, og voksede op omkring et færgested, hvis historie menes at gå tilbage til bronzealderen, og allerede i middelalderen var egnens landsbysamfund så store, at de magtede at opføre deres egne Guds huse. Indenfor kommunegrænsen er der fem kirker, som alle rummer bygningspartier fra 1100 -1200 ‑tallet.

Solkorset i denne sten minder om bronzealderfolkets bosætning ved Frederikssunds fjordkvst.

Men det er først i slutningen af 1500 tallet, da købstaden Slangerup anlagde sin ladeplads ved færgestedet, at der be-gyndte en bymæssig bebyggelse, som Kong Frederik III i 1665 gav navnet, Frederikssund.

Bortset fra de små fiskerhuse i det idylliske Skyllebakke-kvarterved havnen og skibsværftet, er det ikke de gamle bymiljøer, der præger gadebilledet i Frederikssund. Mere den kends-gerning, at Frederikssund er et handelsmæssigt centrum og hjemsted for en stor og alsidig industri.

Den industrielle vækst i Frederikssund tog for alvor fart i begyndelsen af 1960'erne, hvor mange Københavnske virksomheder valgte at flytte til Frederikssund, da de begyndte at finde pladsen i hovedstaden for trang. Med industrierne kom der også flere mennesker til Frederikssund. Nye boligområder blev bygget, og Frederikssund har nu med ca. 15.000 indbyggere fået en størrelse, som passer til en by, der følger med tiden uden at sætte fortidens identitet over styr. Frederikssund er blevet et moderne bysamfund i en smuk natur.

Byens forretninger er koncentreret i centrum. De ligger tæt, få supermarkeder og mange specialforretninger med et varieret vareudbud.

Tæt ved fjorden, omgivet af tætte grønne bevoksninger har byens turistforening anlagt en moderne campingplads, og det er også ved fjorden på Kalvøen syd for byens centrum at bysamfundet har etableret sit største rekreative område.

Her ligger tennisbaner og sportspladser side om side med sportshallen, tæt ved byens store lystbådehavn og Frederikssund's friluftsscene, der hvert år er ramme om de vikingespil, som har gjort Frederikssund til vikingebyen i Danmark.

Lystbådehavnen ved Kalvøen er hjemsted for en stor lystsejlerflåde

Skyllebakke-kvarteret ved havnen er et gademiljø med velbevarede fiskerhuse

© Bi-lidt.dk - Jan Egebjærg

Vikingebyen_2.html
Sjov_fra_den_gang/Sider/Vikingebyen_i_Danmark.html

Foto:  Jan Rasmussen / Egebjærg